Header Ads

Bertrand Russell sözleri

Britanyalı filozof, matematikçi, tarihçi, toplumsal eleştirmen Bertrand Russell tarafından söylenmiş güzel sözler burada yer alıyor.

Bertrand Russell sözleri

Zekiler hep kuşku içindeyken aptallar küstahça kendilerinden emindirler.

Özgürlük sadece zamanın taleplerinden doğan sahte özel mutluluklardan imtina edenlere verilir. 

Bir kişinin benimsediği din, birkaç istisna dışında, toplumun kabul ettiği dinle aynıdır ve bu da, kişinin bu dini benimsemesine çevresel etkilerin neden olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Bir kasabın ekmeğe, bir fırıncının da ete ihtiyacı vardır.  Bu nedenle kasapla fırıncının birbirini sevmesi için mantıklı bir neden vardır.  Her ikisi de birbirine faydalıdır. 

Bir mesele üzerinde çalışıyor veya herhangi bir şeyin felsefesi üzerinde düşünüyorsanız, kendinize sadece şunu sorun: Gerçekler nelerdir?  Ve bu olguların desteklediği gerçekler nelerdir?

Toplumun bir fikre inanması, bu fikrin doğru olduğuna delalet etmez.  İnsanlığın büyük çoğunluğu cahil olduğundan herkes tarafından kabul edilen bir fikrin yanlış olma ihtimali daha fazladır. 

Çok az insan başka insanlardan, milletlerden, farklı fikirlerden nefret etmeden mutlu olabilir.

Tıp öyle bir başarıya ulaştı ki, pratik olarak sağlıklı insan kalmadı. 

Dünyayı anlama ve değiştirme isteği ilerlemenin iki büyük motorudur.

Dünyayı savaş tehlikesinden koruyacak tek bir yol vardır;  dünya çapında yetkiye sahip olacak ve dünyada bütün silahların tekelini elinde tutacak bir tek otoritenin kurulması.


 Dünyanın tüm sorunu, aptallar ve fanatikler bu kadar kendinden eminken, zeki insanların şüphelerle dolu olmasıdır.

Eğer bir filozof olmak istiyorsanız, eğitiminizin zaman ve mekanından, anne babalarınızın ve öğretmenlerinizin size söylediklerine dayanan inançlardan elinizden geldiğince kurtulmaya çalışmalısınız. 

Eğer bir kişiye inanmak istediklerinin aksine gerçek dersen, senin dediklerini araştıracak, eğer esaslı delil yoksa, sana inanmak istemeyecek. Yok eğer ona inanmak istediklerine uygun bir şey dersen, hiçbir delil aramadan sana inanacak.  Tüm inançların temelini bu oluşturmaktadır.

Farklı düşünmekten korkmayın.  Unutmayalım ki, şimdi sıradan olarak kabul ettiğimiz birçok fikir bir zamanlar sıradışıydı.

Hayat, kimin avcı, kimin av olacağını belirleyen yarıştan başka bir şey değildir.

Gerçekleşmeyen dileklerimiz de mutluluğumuzun ayrılmaz parçasıdır. 

Hayatın üstesinden gelmek için bir inanca ya da dine bağlanmaları gerektiğini düşünen insanlar bence korkaklık ediyorlar;  aynı muameleyi başka bir konuda gösterseler bu aşağılayıcı bir durum olurdu. Fakat konu din olunca bu hayranlıkla karşılanıyor, ama ben hangi konuda olursa olsun korkaklığa hayranlık duymuyorum.

Hatırladığım kadarıyla, kutsal kitaplarda zekayı öven tek bir kelime bile yok. 

Mutluluğun sırrı, dünyanın korkunç, çok korkunç bir yer olduğu gerçeğiyle yüzleşmek.

İnsan ne kadar az bilirse, o kadar şiddetle savunur. 

İnsan hayatının önemli bir bölümünü planlamaktansa her şeyi zamanın akışına bırakmalıdır, çünkü sistematize bir hayatın sonunda zihinsel ve bedensel ölümden başka hiçbir şey yoktur.

Köle o kişidir ki, zamana, kadere ve ölüme tapıyor.  Çünkü bunlar, o kişinin kendi içinde bulduklarından daha büyük kavramlar.  O kölenin kişisel düşünceleri bu fikirler karşısında yok olmuştur. 

Ben dine bir hastalık, insan ırkı için adı konmamış bir sefaletin kaynağı gibi bakıyorum.

Sevgi yalnızlıktan kaçışın başlıca yöntemidir, ama erkeklerin ve kadınların çoğunluğuna hemen hemen onların tüm hayatı boyunca acı verir. 

Sevgiden korkmak, yaşamdan korkmak demektir, yaşamdan korkanlar ise daha şimdiden üç kez ölmüşler demektir

Deneyimlere göre, test edilmemiş delille savunulmamış düşünce, tüm kabul gören gerçeklerin temelini oluştursa da, gerçeğin garantörü değildir. 

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.