Header Ads

Hz. Muhammed sözleri

Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberimizin güzel sözleri bu sayfada yer alıyor.

Hz. Muhammed sözleri

Sadaka vermekle mal azalmaz.

Sana ihanet edene ihanet etme, sen de onun gibi olursun.

Sizden daha fazla serveti ve güzelliği olan kişiyi gördüğünüzde sizden fakir ve çirkin olanları düşünün.

Susmak ilim sahibine yakışır, cahilin ise ayıplarını örter.

Tanıdıklarınızdan biri öldüğü zaman onu rahat bırakın ve hakkında kötü konuşmayın.

Terazide güzel huydan daha ağır gelen hiçbir şey yoktur.

İyi huylar cennete ait özellikleridir.

İyilik yapmayı tavsiye eden kişinin yaptığı iş de iyi olmalıdır.

Allahü teâlâ boş söylentileri size yasakladı.

Allahü teâlâ duada ısrar edenleri sever.

Allahü teâlâ çocuklarınız arasında, hatta onları öperken bile adalete uymanızı seviyor.

Annesinin gönlünü kıran büyük günah işlemiş olur.

Ayaklar baş olunca, başlar ayak altında kalır.

Az günah işlersen, ölüm sana kolay olur.

Başkalarını iyi yola davet edenler, kendilerine iyilik etmiş sayılır.

Beşikten mezara kadar bilim arayışında olun.

Bilim benim mirasımdır, benden önceki Peygamberlerin mirasıdır.

İlim öğrenmek her müminin görevidir.

Bilin ki sürüden ayrılan koyunu kurt yer.

Bilgisiyle halkı faydalandıran bir ilim adamı, yetmiş yıl ibadet eden kişiden hayırlıdır.

Bilgisiyle övünen adama düşman olun.

Bir kul öldüğünde cemaat der: "Kendisinden sonra ne bıraktı gitti?" Ve melekler der: "Kendisi ile ne getirdi?"

Bir kez Muhammed peygamber hasır üstünde uyur ve kalktığında kıyafetleri çok kirlenir. Birisi ona der "Ey Allah'ın elçisi! Eğer isteseydin ben sana yumuşak yatak gönderirdim ". Muhammed peygamber cevap verdi: "Bu dünyada bana ne gerekir? Çünkü, ben burada ağacın gölgesinde dinlenen ve yakında gidecek bir gezgin gibiyim".


Bir emirin hediye kabul etmesi haramdır, hâkimin rüşvet alması kafirlikdir.

Bir gerçeği savunmaya kalkarken, ona önce kendimiz inanmalıyız, sonra başkalarını inandırmaya çalışmalıyız.

Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.

Bir işten dolayı pişman olmak, aslında tövbe etmek demektir.

Bir işi yapmak isterken önceden düşünüp taşınmak, bir kıyaslama yapmak, Allah'ın tavsiyesidir, acele etmek şeytan fitnesidir.

Bir saat adaletle hükmetmek bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.

Bir kişi kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe mümin olmaz.

Birinin suçu varsa, affet, affetmeyip ceza verirsen, suçun derecesine göre ver.

Halka verilen bir sadaka onların arasında yayılan bilimden üstün değildir.

Cennet annelerin ayakları altındadır.

Cennetin kapıları, kılıçların gölgesi altındadır.

Acı çeken sabretsin, Acı çektiren ise acı çekeceği günü beklesin ....

Allah katında insandan üstün bir varlık yoktur.

Allah o kimseye rahmet etsin ki, sözlerinden fazlasını barındırır, malının fazlasını ise sadaka verir (dağıtır).

Allah'ın en sevmediği şey helal kadını boşamaktır.

Allahü teâlâ baba ve anneye iyilik yapan insanın ömrünü uzatır.

Sadaka malı artırır.

Cömertlik güzeldir, fakat zenginlerde olursa daha güzel olur.

Çok gülmek kalbi öldürür.

Dünyanın tatlılığı ahiretin acılığı ve dünyanın acılığı ahiretin tatlılığıdır.

Dil insanı değerlendirmek için araçtır.

Arkadaşlarınızın en iyisi hatalarınızı size söyleyendir.

Dünyada herkesten tok olan, kıyamette herkesten aç olacak.

Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen yine ilme sarılsın.

Öyle bir hastalık var mı ki, cimrilikten daha kötü olsun?

Bilim bütün iyiliklerin, cehalet ise bütün kötülüklerin başlangıcıdır.

İlim Çin'de bile olsa arkasından gidin.

Bilim öğrenenin (din talebesinin) eceli gelince, şehit gibi ölür.

Ey insanlar, gerçekten de Allah bildiklerimi size de bildirmeyi, öğretmeyi emretmiştir.

Benim dünyadaki durumum, bir ağacın gölgesinde oturan, sonra onu orada bırakarak kalkıp giden yolcu gibidir.

Adalet güzeldir, ancak emirlerde olursa daha da güzeldir.

Elden gitmedikçe değerini anlayamayacağımız iki şey vardır: sağlık ve gençlik.

İşçinin hakkını teri soğumadan ver.

En büyük zafer insanın kendi üzerindeki zaferidir.

En büyük sadaka bilgiyi bilmeyenler arasında yaymaktır.

Güzel ahlak dinin yarısıdır.

Gülerek günah işleyen, ağlayarak cehenneme gider.

Hiçbir anne baba çocuğuna güzel eğitimden daha iyi bir miras bırakamaz.

Hiçbir işi yarına bırakma, her günün kendi işi var.

Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın.

Gerçek acı olsa da konuş.

Gerçek tevazu bütün faziletlerin kaynağıdır.

Her ağacın kendi meyvesi olduğu gibi, kalbin meyvesi evlattır.

Hayatta insanın üç arkadaşı var: dostunun dostu, kendi dostu ve düşmanının düşmanı.

İki tür kişiye Allah merhamet etmez: yakınlarının halini sormayan ve kötü komşuya.

İnsanın evi kendisi için cennettir.

İnsanın mayası akıldır. Aklı olmayanın dini de olmaz.

İnsanın parası arttıkça düşmanı, ilmi arttıkça dostu çoğalır.

İsrafın bir türü de canın istediği her şeyi yemektir.

Müminin sıkıntısı herkesten fazladır, çünkü o hem dünya, hem de ahiret işleri ile meşgul olmalıdır.

Kalp kör olduktan sonra gözün görmesinden ne fayda ?!

Tasarruf tükenmez zenginliktir.

Tasarruf eden yoksul olmaz.

Sinirlendiğinde sakin ol.

Kavimler layık oldukları şekilde yönetilirler.

İlgilenip sormak bilgi elde etmenin yarısıdır.

Ölmüşlerin iyiliklerini anın ve kötülüklerine göz yumun.

Çocuk kokusu cennet kokusudur.

Evladınızı kendi zamanınızdan göre değil, gelecek zamana göre yetiştirin.

Kendiniz yemediğinizi yoksullara yedirmeyin.

Yolun ortasına düşmüş bir taşı alıp kenara atan, yolu düzenleyen kişi sevap kazanır.

Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.